Dzisiaj: 23.09.2021, Imieniny: Bogusława, Tekli, Boguchwały
>> Strona główna O Banku
Zebrania Grup Członkowskich w 2021 r.
2021.05.18

szczegóły...

więcej

Zmiana numeru do zastrzegania kart płatniczych
2021.05.13

Zmiana numeru do zastrzegania kart płatniczych

...

więcej

O Banku
O Banku
Nasza historia

 

Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu jest drugim ze względu wiek bankiem w Polsce (bankiem który funkcjonuje do dnia dzisiejszego).
 
Początki jego istnienia wiążą się z rokiem 1862. 17 maja 1862 roku z Towarzystwa Rzemieślniczego wykluwa się obecny Bank Spółdzielczy. Inspiracją do założenia tej instytucji było istniejące od 1861 roku Towarzystwo Pożyczkowe dla Przemysłowców miasta Poznania oraz dwa miesiące starsza spółdzielnia kredytowa w Brodnicy. Początkowo wśród klientów banku dominowali rzemieślnicy oraz drobni przemysłowcy. Następnie szeregi zasilali miejscowi i okoliczni chłopi a także kilku ziemian. Ta warstwa pod koniec lat dziewięćdziesiątych XIX wieku najliczniej zawierała transakcje bankowe.
W okresie tym bank przeżywał stosunkowo pomyślną sytuację gospodarczą. Dobra sytuacja związana była również z częstymi kontrolami i korzystaniem z rad Patrona Związku Spółek ks. Augustyna Szamarzewskiego, wizytującego bank w roku 1872 i 1876. W 1893 roku zmieniona została nazwa na Bank Ludowy. W okresie tym władzę pełnili: Maksymilian Strzelewicz-prezes oraz Jan Tylicki-dyrektor. Zastój w działalności bank przeżywał w okresie I wojny światowej. Ta niekorzystna sytuacja trwała także po zakończeniu wojny. Ożywienie działalności banku notuje się począwszy od 1926 roku. W ciągu pięciu lat bank osiągnął dawniejszą obrotność oraz napływ członków. Ten intensywny rozwój trwał do 1929 roku-kiedy to kraj objął ogólny kryzys gospodarczy. Lata 1932-1935 znormalizowały gospodarkę kraju, ale strat w bankowości nie udał się szybko odbudować. Działalności banku od 1932 roku towarzyszyło zajmowanie się ściąganiem zaległych (także przedwojennych) długów. Mimo to jeszcze w 1937 roku sytuacja finansowa banku była zła. Liczba członków była najniższa od 1883 roku i wynosiła 184 osoby. W stosunku do bardzo udanego roku 1931 działalność kredytowa stała się dwukrotnie mniejsza, a oszczędnościowa praktycznie żadna. Złą sytuację banku pogłębiła II wojna światowa-okupant niemiecki zlikwidował praktycznie spółdzielczość bankową. Po wojnie dekret władz dotyczący reformy bankowej wszedł w życie w 1950 roku. W roku tym Bank Ludowy w Golubiu przyjął nazwę Gminna Kasa Spółdzielcza. Okres ten do 1956 roku charakteryzował się aspółdzielczą i antyautonomiczną polityką władz wobec spółdzielczości bankowej. Sytuacja ta zmieniona została począwszy od 1957 roku.
Ważne zmiany organizacyjne Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu przeżywał w 1975 roku. Wszedł wtedy w struktury nowo powstałego Banku Gospodarki Żywnościowej. W związku z dużym zapotrzebowaniem na kredyty w latach siedemdziesiątych, stan wszystkich udzielonych przez bank kredytów na koniec 1986 roku, przy ciągle rosnącej pomocy kredytowej na inwestycje rolnicze i produkcję rolniczą osiągnął kwotę 220 mln zł. W okresie tym przybyło bankowi także nowe grono członków liczące około 1500 osób. We wspomnianym okresie miała także miejsce walka o zwiększenie roli samorządu banku oraz autonomii placówki. W latach 1981-1983 banki funkcjonowały bowiem w specyficznych warunkach stanu wojennego.
Zasadnicze zmiany w działalności bankowości spółdzielczej nastąpiły dopiero po 1989 roku wprowadzone wtedy ustawodawstwo utorowało drogę rozwojowi gospodarki wolnorynkowej.
W 1990 roku Bank Gospodarki Żywnościowej nie pełnił już dla banków spółdzielczych centrali organizacyjnej, rewizyjnej oraz finansowej. Na zasadzie dobrowolnej deklaracji Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu pozostał jednak w strukturach Banku Gospodarki Żywnościowej do 1996 roku i w tym roku wszedł w skład Pomorsko-Kujawskiego Banku Regionalnego S.A. w Bydgoszczy. Stopniowo wraz z upływem czasu Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu wychodził zwycięsko z bardzo trudnego okresu zawirowań związanych z transformacją gospodarczą kraju. Związane to było m.in. z doskonałym zarządzaniem placówki golubskiej. W okresie tym zaznaczył się także rozwój banku, w kwietniu 1996 roku Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Wąbrzeźnie oraz Bankiem Spółdzielczym w Książkach. Obecnie oprócz Centrali Banku funkcjonują: Oddział w Wąbrzeźnie, filie w Dębowej Łące, Książkach i Golubiu-Dobrzyniu. Obszar działalności Banku zwiększył się w związku z prorozwojową polityką tej instytucji. Obejmuje on miasta Golub-Dobrzyń i Wąbrzeźno a także gminy Golub-Dobrzyń, Wąbrzeźno, Książki oraz Dębowa Łąka. Począwszy od 2002 roku Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu zrzeszony jest w SGB-Banku S.A. z siedzibą w Poznaniu a od 23.11.2015 r. jest członkiem Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB (IPS-SGB). Na koniec 2018 roku w Banku było 1181 udziałowców. Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyniu należy obecnie do instytucji nastawionych na rozwój z ciekawymi perspektywami na przyszłość.

wstecz

Bankowość internetowa

baner toplayer
Kredyt gotówkowy Promocja 2021