Dzisiaj: 23.09.2021, Imieniny: Bogusława, Tekli, Boguchwały
>> Strona główna >> Oferta >> Rolnicy Kredyty
Zebrania Grup Członkowskich w 2021 r.
2021.05.18

szczegóły...

więcej

Zmiana numeru do zastrzegania kart płatniczych
2021.05.13

Zmiana numeru do zastrzegania kart płatniczych

...

więcej

Kredyty
Kredyty
AGROKREDYT

 

Przeznaczenie kredytu
 
Kredyt może być udzielony - bez potrzeby dokumentowania wydatków na dowolny cel związany z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, w szczególności na finansowanie zakupu środków do produkcji rolnej oraz spłaty kredytu obrotowego w innym banku.
 
Podmiot kredytowania:
 
Kredyt przeznaczony jest dla rolników prowadzących produkcje rolną, będących właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości rolnych.
 
Kwota kredytu:
 
Wysokość kredytu - do 500.000 zł (uzależniona od wskaźnika LTV tj. wysokości kredytu do wartości zabezpieczeń).

Forma korzystania z kredytu:

Kredyt udzielony będzie w rachunku bieżącym, tzn. każdy wpływ środków na rachunek bieżący zaliczany jest na spłatę kredytu, co umożliwia ponowne jego wykorzystanie w ramach obowiązującej górnej granicy zadłużenia . Odsetki płatne w okresach miesięcznych.
 
 
Okres kredytowania:
 
Do 5 lat.
 
Oprocentowanie kredytu:
 
Zgodnie z obowiązującą stawką podaną w tabeli oprocentowania.        
     
Zabezpieczenie spłaty kredytu:
 
Hipoteka na nieruchomości rolnej. Na okres przejściowy - do momentu wpisania hipoteki - będzie stosowana inna forma zabezpieczenia,
 
 Prowizja:
 
 Zgodnie z taryfą prowizji i opłat.
 
 
Warunki ubiegania się o kredyt:
 
 • wnioskodawca prowadzi gospodarstwo rolne o powierzchni nie mniejszej niż 4 ha,
 • posiada udokumentowany tytuł prawny do nieruchomości rolnej,
 • nieruchomość ma urządzoną księgę wieczystą,
 • posiada lub otworzy w banku - w którym zostanie udzielony kredyt - rachunek bieżący, na który będą wpływały dopłaty obszarowe przez cały okres kredytowania,
 • posiada zdolność kredytową,
 • terminowo reguluje zobowiązania podatkowe i ubezpieczeniowe.

 

Warunki dodatkowe:
 
Nieruchomość mająca stanowić zabezpieczenie spłaty kredytu musi być wolna od obciążeń oraz roszczeń osób trzecich, za wyjątkiem:
 
 • hipoteki wpisanej na rzecz banku jeżeli nie zostanie przekroczony przyjęty wskaźnik LTV,
 • hipoteki wpisanej na rzecz banku, który wcześniej udzielił Wnioskodawcy kredytu na bieżącą działalność rolniczą a powyższy kredyt będzie przeznaczony na jego spłatę,
 • służebności drogi koniecznej,
 • służebności mieszkaniowej,
 • służebności gruntowej na rzecz dostawców mediów.

wstecz

Bankowość internetowa

baner toplayer
Kredyt gotówkowy Promocja 2021