Dzisiaj: 18.01.2021, Imieniny: Małgorzaty, Piotra, Bogumiła
>> Strona główna Aktualności
Kredyt gotówkowy Świąteczno Noworoczny
2020.12.11

Kredyt gotówkowy Świąteczno Noworoczny

Sprawdź szczegóły...

więcej

Aplikacja Mobilna
2020.10.07

Apolikacja Mobilna

Z przyjemnością informujemy, że udostępniamy naszym Klientom aplikację mobilną Nasz Bank.

Szczegóły...

więcej

Aktualności
Aktualności
Obowiązki Tarcza Finansowa PFR

Zgodnie z Regulaminem ubiegania się o udział w programie rządowym „Tarcza Finansowa Polskiego Funduszu Rozwoju dla małych i średnich firm”, przedsiębiorca zobowiązany jest dostarczyć do Banku nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 r.:

  • dokumenty potwierdzające, że osoba składająca Wniosek była umocowana do złożenia Wniosku oraz akceptacji i zawarcia umowy subwencji finansowej (tj. w zależności od sytuacji: pełnomocnictwo, informację odpowiadającą odpisowi pełnemu z Krajowego Rejestru Sądowego lub wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej), wzór pełnomocnictwa stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,
  • oświadczenie Beneficjenta o potwierdzeniu i akceptacji treści i należytego zawarcia Umowy Subwencji Finansowej, wzór tego oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu.

Polski Fundusz Rozwoju wymaga, by pełnomocnictwo udzielone osobie, która złożyła Wniosek lub zawarła umowę subwencji finansowej w imieniu klienta oraz Oświadczenie Beneficjenta zostały podpisane wyłącznie przez osoby upoważnione do reprezentacji klienta, których dane ujawnione są w odpisie z Krajowego Rejestru Sądowego lub Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i dostarczone do Banku wyłącznie za pomocą kwalifikowanych podpisów elektronicznych lub w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi.

 Pełnomocnictwo powinno być co najmniej z daty złożenia wniosku o subwencję i nie powinno być datowane później.

 Zawarcie umowy o subwencję finansową jest czynnością przekraczającą zwykły zarząd spółki cywilnej i powinna być zgoda/pełnomocnictwo drugiego wspólnika, albo potwierdzenie przez niego czynności – nawet jeżeli z umowy spółki cywilnej wynika, że do reprezentowania i zaciągania zobowiązań w imieniu spółki upoważniony jest jeden ze wspólników.

 W przypadku niedostarczenia dokumentów potwierdzających umocowanie lub upoważnienie jakiejkolwiek osoby, która złożyła w imieniu Beneficjenta jakikolwiek Wniosek lub zawarła Umowę Subwencji Finansowej, Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu całości subwencji niezależnie od spełniania warunków do zwrotu subwencji w mniejszej wysokości.

W razie pytań prosimy o kontakt: 566832816 w. 43

wstecz

Bankowość internetowa

baner toplayer
Kredyt Świąteczno-Noworoczny