Dzisiaj: 17.01.2020, Imieniny: Antoniego, Jana, Rościsława
>> Strona główna >> Oferta >> Oprocentowanie, prowizje, opłaty Kredyty
11 listopada - Narodowe Święto Niepodległości
2019.11.07

-

więcej

„Mamy tu wszystko…” - płatności mobilne
2019.10.21

„Mamy tu wszystko…” - płatności mobilne

więcej

Kredyty
Kredyty
Oprocentowanie kredytów o zmiennej i stałej stopie procentowej

RODZAJ KREDYTU

oproc. w stosunku rocznym

Kredyty w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców z wyjątkiem rolników

stałe 8,0% - 10,0% *

Kredyty dla przedsiębiorców w rachunku bieżącym "Ekspres linia"

stałe 8,0% *

Kredyty w rachunku bieżącym dla rolników na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej

stałe 8 - 10,0% *

AGROKREDYT - kredyt w rachunku bieżącym dla rolników

redyskonto weksli + marża *

Kredyty w rachunku bieżącym dla klientów strategicznych

stałe 6,0% *

Kredyty w rachunku kredytowym obrotowe

stałe 8,0% *

KREDYTY INWESTYCYJNE

redyskonto weksli + marża *

Kredyt hipoteczny dla klientów instytucjonalnych

Wibor 3M** + marża 4%

Kredyt "Dobry Plon" na zakup środków do produkcji rolnej

7,0%

Kredyty na realizację inwestycji z udziałem funduszy unijnych

redyskonto weksli + marża

Kredyty, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR (z linii nMR, nKZ, nGR, nNT, nGP, nNT, nOR, nBR10, nBR13, nBR14, nBR15, nIP) udzielone w okresie 18.09.2012 - 31.12.2014

kredytobiorca płaci 2,625%

Kredyty, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR (z linii RR, Z, PR, K01) udzielone od 2015 r.

kredytobiorca płaci 3%

Kredyty z częściową spłatą kapitału (z linii MR csk) udzielana w 2015 r.

redyskonto weksli + marża

Kredyt klęskowy K02 z ubezpieczeniem 50% upraw lub zwierząt

- udzielone do 20.08.2018 r.

- udzielone od 21.08.2018 r.

kredytobiorca płaci

2,1100 %

0,5000 %

Kredyty klęskowe obrotowe K02 bez ubezpieczenia 50% upraw lub zwierząt

- udzielone do 20.08.2018 r.

- udzielone od 21.08.2018 r.

kredytobiorca płaci

3,1650 %

2,8600 %

KREDYTY KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH*

Kredyty odnawialne w ROR i przyznane debety w ROR

wibor 12m*** + marża   (3)

Kredyt gotówkowy "Okazja" (2)

udzielane od 20.01.2016 r.

stałe 7%

Kredyt gotówkowy udzielany od 01.01.2018 r. :

Wibor 12M***+ marża (1)

 

Kredyty hipoteczne:

  • mieszkaniowy,
  • konsolidacyjny,
  • konsumpcyjny (4),
  • pożyczka hipoteczna.

Wibor 3M** + marża

Kredyt gotówkowy "Tani Kredyt" (5)

WIBOR 12M*** + marża 3,14 %

należności przeterminowane - dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (suma stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych

14,0%

* istnieje możliwość negocjacji oprocentowania,

** WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek,

*** WIBOR 12M liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale roku poprzedzającego rok nalicznia odsetek, obowiązuje od 01.02. roku następnego,

**** WIBOR 3M liczony jako średnia arytmtetyczna 5-ciu ostatnich kwotowań miesiąca przed rozpoczęciem okresu odsetkowego i obowiązuje przez okres następnego miesiąca,

(1) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 45 667,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 71 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,87%. Kwota odsetek 8 043,01 zł, prowizja za udzielenie kredytu 2 740,02 zł. Całkowita kwota do zapłaty (kwota kredytu i koszt kredytu) 56 450,03 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,53 %.

*Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas , na który została zawarta,  wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych ,  w tym spłaty kredytu zgodne z harmonogramem , oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy : stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu uregulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2019 r.

(2) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 4 333 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 16 miesięcy. Przy rocznym stałym oprocentowaniu nominalnym 7,00% w stosunku rocznym kwota odsetek wynosi 214,13 zł. Prowizja za udzielenie kredytu 130,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty (kwota kredytu i koszt kredytu) 4 677,13 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,12%.

*Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas , na który została zawarta,  wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych , w tym spłaty kredytu zgodne z harmonogramem , oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy : stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2019 r.

(3) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 9 800 zł (prowizja płatna gotówka w kasie banku lub przelewem z ror kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne oprocentowanie zmienne nominalne 9,87 %, kwota odsetek  4 836,25 zł*, prowizja za udzielenie kredytu 0,5% całkowitej kwoty kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 0,5% odnawianej kwoty kredytu. Prowadzenie  ror kredytobiorcy 360,00 zł oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 15,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 12,18 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 15 256,25 zł.*

*Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas , na który została zawarta,  wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych , w tym spłaty kredytu zgodne z harmonogramem , oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy : stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2019 r.

(4) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie. Całkowita kwota kredytu 106 667,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 120 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 5,22% (marża dla LtV przy wartości do 40%) . Kwota odsetek 28 082,40 zł. Prowizja za udzielenie kredytu  2 133,34 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC 19,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 5,85%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 136 901,74 zł. 120 miesięcznych rat malejących w  wysokości po 1 x 889,09 zł  i 119 x 888,89 zł + odsetki płatne przy każdej racie od aktualnego salda zadłużenia (Kwota zadłużenia: 365 x liczba dni od ostatniej spłaty raty kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty x aktualne oprocentowanie kredytu). Kalkulacja została dokonana na dzień 01.02.2019 r. na przykładzie reprezentatywnym.
 

(5) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 20 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 56 miesięcy, roczne oprocentowanie zmienne nominalne 5,01 %, kwota odsetek  2 379,57 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1 200,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 8,16 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 23 579,57 zł.*

*Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas , na który została zawarta,  wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych , w tym spłaty kredytu zgodne z harmonogramem , oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy : stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2019 r.

Stopa kredytu lombardowego:

Stopa redyskonta weksli:

Stopa referencyjna:

2,50

1,75

1,50

drukuj (Oprocentowanie kredytów o zmiennej i stałej stopie procentowej)

Bankowość internetowa