Dzisiaj: 28.01.2022, Imieniny: Tomasza, Juliana, Karola
>> Strona główna >> Oferta >> Oprocentowanie, prowizje, opłaty Kredyty
Zmiany limitów BLIK
2022.01.20

...

więcej

OSZUSTWO "Zwrot 300 zł za szczepienie" - ostrzeżenie
2022.01.17

-

...

więcej

Kredyty
Kredyty
Oprocentowanie kredytów o zmiennej i stałej stopie procentowej

RODZAJ KREDYTU

oproc. w stosunku rocznym

Kredyty w rachunku bieżącym dla przedsiębiorców z wyjątkiem rolników

redyskonto weksli + marża *

Kredyty dla przedsiębiorców w rachunku bieżącym "Ekspres linia"

redyskonto weksli + marża *

Kredyty w rachunku bieżącym dla rolników na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej

redyskonto weksli + marża *

AGROKREDYT - kredyt w rachunku bieżącym dla rolników

redyskonto weksli + marża *

Kredyty w rachunku kredytowym obrotowe

redyskonto weksli + marża *

Kredyt hipoteczny dla klientów instytucjonalnych

Wibor 3M** + marża 3,5%

Kredyt "Dobry Plon" na zakup środków do produkcji rolnej

7,0%

KREDYTY INWESTYCYJNE

redyskonto weksli + marża *

Kredyty na realizację inwestycji z udziałem funduszy unijnych

redyskonto weksli + marża

Kredyty, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR (z linii nMR, nKZ, nGR, nNT, nGP, nNT, nOR, nBR10, nBR13, nBR14, nBR15, nIP) udzielone w okresie 18.09.2012 - 31.12.2014

kredytobiorca płaci 3,00% (ARiMR 0,45%)

Kredyty, do oprocentowania których stosowane są dopłaty ze środków ARiMR (z linii RR, Z, PR, K01) udzielone od 2015 r.

kredytobiorca płaci 3,0552% (ARiMR 1,5048)

Kredyt klęskowy K02 z ubezpieczeniem 50% upraw lub zwierząt

- udzielone do 20.08.2018 r.

- udzielone od 21.08.2018 r.

 

kredytobiorca płaci 2,28%, ARiMR 2,28%

kredytobiorca płaci 0,5000 %, ARiMR 5,06%

Kredyty klęskowe obrotowe K02 bez ubezpieczenia 50% upraw lub zwierząt

- udzielone do 20.08.2018 r.

- udzielone od 21.08.2018 r.

 

kredytobiorca płaci 3,42%, ARiMR 1,14%

kredytobiorca płaci 3,03%, ARiMR 2,53%

KREDYTY KONSUMPCYJNE DLA OSÓB FIZYCZNYCH*

Kredyty odnawialne w ROR i przyznane debety w ROR

wibor 12m*** + marża   (3)

 

Kredyt gotówkowy udzielany od 01.01.2018 r. :

Wibor 12M***+ marża (1)

Kredyty hipoteczne:

  • mieszkaniowy (6),
  • konsolidacyjny (2),
  • konsumpcyjny (4),
  • pożyczka hipoteczna (9).

Wibor 3M** + marża

Kredyt gotówkowy "Tani Kredyt" (5)

stałe 5,99%

Kredyt gotówkowy EKO

Wibor 12M***+ marża 3,74% (7)

Świąteczno-Noworoczny kredyt gotówkowy

WIBOR 12M + marża 5,25% (8)

należności przeterminowane - dwukrotność wysokości odsetek ustawowych (suma stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych

15,50%

* istnieje możliwość negocjacji oprocentowania,

** WIBOR 3M liczony jako średnia arytmetyczna pięciu ostatnich kwotowań w kwartale poprzedzającym kwartał naliczania odsetek,

*** WIBOR 12M liczony jako średnia arytmetyczna kwotowań w IV kwartale roku poprzedzającego rok naliczania odsetek, obowiązuje od 01.02. roku następnego,

(1) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 64 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych kredytobiorcy), okres kredytowania 85 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 6,99%. Kwota odsetek 16 008,29 zł, prowizja za udzielenie kredytu 1 280,00 zł. Całkowita kwota do zapłaty (kwota kredytu i koszt kredytu) 81 288,29 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 7,93 %.

*Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta,  wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych ,  w tym spłaty kredytu zgodne z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy : stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu uregulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2021 r.

(2) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie. Całkowita kwota kredytu  100 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 120 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 5,00%. Kwota odsetek 25 561,98 zł. Prowizja za udzielenie kredytu  2 000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC 19,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 5,61%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 127 580,98 zł. 120 miesięcznych rat malejących w  wysokości po 1 x 833,73 zł  i 119 x 833,33 zł + odsetki płatne przy każdej racie od aktualnego salda zadłużenia (Kwota zadłużenia: 365 x liczba dni od ostatniej spłaty raty kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty x aktualne oprocentowanie kredytu).

*Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta,  wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych , w tym spłaty kredytu zgodne z harmonogramem , oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy : stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 05.01.2022 r.

(3) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu 9 333 zł (prowizja płatna gotówka w kasie banku lub przelewem z ror kredytobiorcy), okres kredytowania 60 miesięcy, roczne oprocentowanie zmienne nominalne 8,25 %, kwota odsetek  3 851,92 zł*, prowizja za udzielenie kredytu 0,5% całkowitej kwoty kredytu, prowizja za odnowienie linii kredytowej na kolejny rok 0,5% odnawianej kwoty kredytu. Prowadzenie  ror kredytobiorcy 360,00 zł oraz koszty wydania i użytkowania kart płatniczych 15,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,66 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 13 886,58 zł.*

*Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas , na który została zawarta,  wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych , w tym spłaty kredytu zgodne z harmonogramem , oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy : stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 12.10.2021 r.

(4) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie. Całkowita kwota kredytu  106 667,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 120 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 6,01% (marża dla LtV przy wartości do 40%). Kwota odsetek 32 774,06 zł. Prowizja za udzielenie kredytu  2 133,34 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC 19,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 6,69%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 141 593,40 zł. 120 miesięcznych rat malejących w  wysokości po 1 x 889,09 zł  i 119 x 888,89 zł + odsetki płatne przy każdej racie od aktualnego salda zadłużenia (Kwota zadłużenia: 365 x liczba dni od ostatniej spłaty raty kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty x aktualne oprocentowanie kredytu). Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na przykładzie reprezentatywnym.
 

(5) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie: całkowita kwota kredytu    24 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 28 miesięcy, roczne oprocentowanie stałe nominalne 5,99 %, kwota odsetek  1.727,36 zł, prowizja za udzielenie kredytu 960,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 10,02 %, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 26.687,36 zł.*

*Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas , na który została zawarta,  wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych , w tym spłaty kredytu zgodne z harmonogramem , oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy : stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 01.02.2021 r.

(6) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie. Całkowita kwota kredytu  153 656,50 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 300 miesięcy, kwota odsetek 77 106,01 zł. Prowizja za udzielenie kredytu  3 111,13 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC 19,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 4,29%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 233 854,64 zł. 300 miesięcznych rat malejących w  wysokości 300 rat po (1 x 514,68 zł i 299 x 512,88 zł)  + odsetki płatne przy każdej racie od aktualnego salda zadłużenia (Kwota zadłużenia: 365 x liczba dni od ostatniej spłaty raty kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty x aktualne oprocentowanie kredytu). Kalkulacja została dokonana na dzień 05.01.2022 r. na przykładzie reprezentatywnym.
 

(7) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie. Kwota udzielonego kredytu 20 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych Kredytobiorcy). Okres kredytowania 84 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 3,99%. Całkowity koszt kredytu 3 316,27 zł w tym prowizja 300,00 zł, odsetki 3 016,27 zł. Przy przyjęciu w/wym parametrów RRSO 4,52%. Całkowita kwota do zapłaty 23 316,27 zł. 

*Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta,  wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodne z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy : stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 07.10.2021 r.

(8) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie. Kwota udzielonego kredytu 10 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych Kredytobiorcy). Okres kredytowania 24 miesiące, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 5,50%. Całkowity koszt kredytu 820,09 zł w tym prowizja 200,00 zł, odsetki 620,09 zł. Przy przyjęciu w/wym parametrów RRSO 7,63%. Całkowita kwota do zapłaty 10 820,09 zł. 

*Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta,  wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodne z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy : stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

(9) Informacja oparta na reprezentatywnym przykładzie. Całkowita kwota kredytu 250 000,00 zł (prowizja płatna ze środków własnych), okres kredytowania 119 miesięcy, roczne oprocentowanie nominalne 6,01% (marża dla LtV przy wartości do 40%). Kwota odsetek 75 552,23 zł. Prowizja za udzielenie kredytu  5 000,00 zł. Podatek od czynności cywilnoprawnych PCC 19,00 zł. Przy przyjęciu wyżej wymienionych parametrów RRSO wynosi 6,70%, całkowita kwota do zapłaty stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 330 571,23 zł. 119 miesięcznych rat malejących w  wysokości po 1 x 2100,88 zł  i 118 x 2100,84 zł + odsetki płatne przy każdej racie od aktualnego salda zadłużenia (Kwota zadłużenia: 365 x liczba dni od ostatniej spłaty raty kredytu do dnia poprzedzającego dzień spłaty x aktualne oprocentowanie kredytu).

*Kalkulację sporządzono, przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta,  wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodne z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy : stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy.

Ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku oceny zdolności kredytowej Klienta, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Powyższa kalkulacja została sporządzona na dzień 05.01.2022 r.

drukuj (Oprocentowanie kredytów o zmiennej i stałej stopie procentowej)

Bankowość internetowa

baner toplayer
Kredyt Świąteczno-Noworoczny 2021